Opus25 staat garant voor innovatieve projecten met (net-)data als ankerpunt

Klimaatadaptieve Hemelwaterplannen

 • Cijfermatige analyse van klimaatuitdagingen en -opportuniteiten via een in-house ontwikkelde modelleeraanpak
 • Van micro- tot macroniveau
 • Integrale aanpak: wateroverlast, droogte & hitte
 • Monitoring van impacts & integreren van synergetische reflex

Modellering Overstromingsrisico's

 • Bepalen van randvoorwaarden voor het huidig & toekomstig klimaat
 • Modellering van overstromingsrisico’s
 • Integraal watersysteem

Modellering Droogterisico's

 • Opmaak droogteplannen
Droogtemodel
 • Monitoring & predictie van droogtetoestand
Monitoring
Predictie

Circulair water

 • Optimalisatie bronmaatregelen & regenwaterhergebruik op basis van modellering
 • Afstemmen waterverbruik, -aanbod & -stromen (afval/regenwater)
 • Slimme sturing op basis van real-time metingen en voorspellingen
 • Monitoren en impactanalyse proeftuinen

Asset Management

Strategische analyse

Waar is de schade het grootst bij falen?

Risicoanalyse

Waar is de kans het grootst dat schade optreedt?

Beheersplan

Hoe infrastructuur optimaal beheren?

Meerjarige begroting

Inzicht in de budgettaire impact voor rioolbeheer.

Wegenrenovatieplannen

Visuele inspectie volgens de OCW systematiek.

 • Prognose kwaliteitsevolutie over een periode van 20 jaar
 • Simulatie van de kosten over een periode van 20 jaar
 • Opmaak van een renovatieplan (onderhouds- en investeringsplannen) voor de rijwegen (digitale kaart)

Synergie Management

 • Op basis van de beschikbare projectdata kunnen d.m.v. het genetisch synergie-algoritme voorstellen uitgewerkt worden om te komen tot minder hinder.
 • Tot 30 % minder hinder op het openbaar domein.