Opus25 staat garant voor innovatieve projecten met (net-)data als ankerpunt

Klimaatadaptieve Hemelwaterplannen

Modellering Overstromingsrisico's

Modellering Droogterisico's

Droogtemodel
Monitoring
Predictie

Circulair water

Asset Management

Strategische analyse

Waar is de schade het grootst bij falen?

Risicoanalyse

Waar is de kans het grootst dat schade optreedt?

Beheersplan

Hoe infrastructuur optimaal beheren?

Meerjarige begroting

Inzicht in de budgettaire impact voor rioolbeheer.

Wegenrenovatieplannen

Visuele inspectie volgens de OCW systematiek.

Synergie Management