Een geïntegreerd structureel model riolering/wegenis voor de gemeente Kruisem

De twee partners van opus25, Hydroscan en Arch&Teco Asset Management hebben in opdracht van TMVW een geïntegreerd structureel model riolering/wegenis ontwikkeld voor de gemeente Kruisem.

Door de kwaliteit van het rioolstelsel én de evolutie van degradatie van de wegenis op elkaar af te stemmen, konden er gerichte onderhoudsactiviteiten en/of lokale herstellingen worden ingepland, en werd het meerjareninvesteringsprogramma van de gemeente Kruisem doelmatig ondersteund.

Leave A Comment